.004 Zip Lock w/Hang Hole

SKU Name U/M Qty
14760432 3X4 .004 ZIP LOCK W/HANG HOLE M EA
14760442 4X4 .004 ZIP LOCK W/HANG HOLE M EA
14760462 4X6 .004 ZIP LOCK W/HANG HOLE M EA
14760482 6X6 .004 ZIP LOCK W/HANG HOLE M EA
14760492 6X8 .004 ZIPLOCK W/HANG HOLE M EA
14760572 8X10 .004 ZIPLOCK W/HANG HOLE M EA
14760602 10X12 .004 ZIP LOCK W/HANG HOLE M EA